หมวดหมู่: งานวิจิตรศิลป์

ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะทำงานในพิพิธภัณฑ์ศิลปะเพื่อต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมและให้ข้อมูล คำแนะนำ และความช่วยเหลืออื่นๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนี้
ผู้ประมูลงานประมูลบ้านผู้เยาว์ทำการวิจัยข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับงานศิลปะ เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาของแคตตาล็อกจูเนียร์ เงินเดือน และอื่นๆ
ผู้ช่วยสตูดิโอศิลปะดูแลการดำเนินงานประจำวันของสตูดิโอเพื่อให้ศิลปินสามารถอุทิศเวลาให้กับงานของตนได้มากขึ้น หน้าที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของศิลปิน
เรียนรู้สิ่งที่ต้องเป็นช่างเทคนิคภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ รวมถึงหน้าที่ ทักษะ การศึกษา และเครื่องมือที่จำเป็น
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ศิลปะคอยดูแลพนักงานพิพิธภัณฑ์ ผู้เยี่ยมชม และงานศิลปะให้ปลอดภัย เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษา ทักษะ หน้าที่ และโอกาสในการทำงาน
ผู้ประสานงานการศึกษาศิลปะพัฒนาและดูแลโปรแกรมการศึกษาในสถาบันศิลปะที่สนับสนุนการจัดนิทรรศการตลอดจนโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
วิธีที่ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเช่นศิลปิน ภัณฑารักษ์ศิลปะ นักวิจัยด้านวิจิตรศิลป์และนักประวัติศาสตร์ศิลป์สามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุนและเงินทุนจากแกลเลอรีศิลปะได้อย่างไร
ภัณฑารักษ์ศิลปะมีหน้าที่รับผิดชอบในหลายๆ แง่มุมของคอลเล็กชันของพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้สิ่งที่จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับเงินเดือนและข้อควรพิจารณาอื่นๆ